SADŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ ATŠVENTĖ SAVO VEIKLOS DEŠIMTMETĮ

Sadūnai atokus kaimas Zarasų rajone. Tačiau jo vardas skamba nuolat šalyje. Dažnas ir stambesnės gyvenvietės, miestelio gyventojas gali šios šlovės pavydėti. Sadūnus garsina garsioji kaimo kapela „Sadūnai“.

Garsina Sadūnus ir sava istorija. Prieš šimtą trisdešimt metų šiame kaime gimė Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, gydytojas, pedagogas Juozas Buzelis. Šio kaimo kapinės ir priglaudė šio krašto iškilų sūnų..


Mes šiomis dienomis buvo turiningo įvykio liudytojais. Bendruomenės pirmininkės Reginos Macijauskienės, bendruomenės aktyvistų iniciatyva Sadūnų kaime pastatytas ir atidengtas paminklinis akmuo kraštiečiui, pedagogui, pirmojo stiegiamojo Seimo nariui Juozui Buzeliui atminti. Tai graži bendruomenės dovana Lietuvos atkūrimo šimtmečiui.


Paminklo atidarymo metu Sadūnų bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė jo dalyviams papasakojo, kad bendruomenės nariai idėją dėl paminklinio akmens, puoselėjo jau seniai. Rajono Savivaldybė šią iniciatyvą parėmė ir drauge su Dusetų seniūnija ir bendruomenės nariai ją įgyvendinimo.
Renginio metu buvo prisimintas garbingas žemiečio Juozo Buzelio gyvenimo kelias.

Atidarymo metu kalbėjo rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, jis džiaugėsi, kad bendruomenė atliko labai gražų darbą, įamžino garbaus savo krašto sūnaus atminimą. Maža bendruomenė, bet dideli jos darbai. Padėkos žodį bendruomenei, jos žmonėms tarė ir Dusetų seniūnijos seniūnas Saulius Kėblys. Meras Nikolajus Gusevas, administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė atidengia paminklą. Perkerpama juosta, jos dalys išdalijamos šio krašto žmonėms, artimiesiems. Prie paminklo žodį tarė ir Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Jis kalbėjo apie meilę tėvynei. Tėvynė kaip motina yra viena. Klebonas džiaugėsi, kad šio krašto žmonės turi puikų pavyzdį kaip reikia mylėti tėvynę. Juozas Buzelis iškilus tautos sūnus, jo gyvenimas – gražus tėvynės meilės ir pasiaukojimo pavyzdys. Klebonas dėkojo visiems, kad nepamirštami kraštui brangūs žmonės, visiems linkėjo Dievo palaimos. Klebonas pašventino paminklinį akmenį.


Regina Macijauskienė rūpinosi ne tik paminklinio akmens pastatymu Sadūnuose. Ji surado Juozo Buzelio artimuosius. Tiesa, dukra Milda ir sūnus Visvaldas jau iškeliavę į Anapilį. Tačiau šios įspūdingos šventės sulaukė gražus Juozo Buzelio artimųjų būrys. Į šias iškilmes atvyko iškilaus veikėjo dukra Aija Antanėlienė, anūkės Sigita, Audra. Aiškutė Buzelytė Tranienė (Praeityje garsiLietuvos plaukikė).. Prie paminklinio akmens Aiškutė kalbėjo kad su Sadūnais visus juos sieja dvasinis ryšys ir jų senelio atmintis. Dėkojo bendruomenei už Juozo Buzelio atminimo įamžinimą.


Po iškilmingo paminklinio akmens savo kraštiečiui atidarymo, gausus būrys bendruomenės narių susirinko į bendruomenės namus. Čia vyko bendruomenės dešimtiems metų jubiliejaus minėjimas.


Sadūnų kaimo bendruomenės narius, svečius bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė supažindino su bendruomenės veikla, įgyvendintais projektais (22 projektai), nudirbtais darbais. Tylos minute buvo pagerbti anapilin išėję bendruomenės viena iš steigėjų – Danutė Šakalytė ir bendruomenės valdybos narys Pranas Jakovlevas.


Pirmininkė prisiminė kaip prieš dešimtmetį gautą buvusios Sadūnų pradinės mokyklos pastatą, suremontavo, kur įsikūrė bendruomenės namus Dideliais siekiais , namai atgijo, jie tapo traukos vieta kiekvienam sadūniškiui. Dabar draugiška, energinga bendruomenė jungia daugiau kaip 200 žmonių. Gyventojų mažėja, o bendruomenės veikla aktyvėja. Gyvybę šiai veiklai įkvepia bendruomenės pirmininkė, kiti aktyvistai.


Bendruomenėje visi suranda veiklos, užsiėmimų. Taip Sadūnuose atsirado Tinklinio aikštelės. Atsirado galimybė ir noras rengti sporto varžybas. Norintys turi galimybę čia ir pasitreniruoti. Įsigyta treniruoklių ir įrengta treniruoklių ir sunkumų kilnojimo salė,. Yra Sadūnuose ir vaikų žaidimo aikštelė, lauko treniruokliai.


Surengta įspūdingos kelionės: į Druskininkus, susipažinta su šio kurorto lankytinomis vietomis, į Anykščius, į pramogų parką Jonavos rajone „Lokės pėda“, į Žemės ūkio parodas „Ką pasėsi“ „Agrobalt“, triušių parodą Marijampolėje, Tulpių žydėjimo šventę Burbiškio dvare. Visi atsivežė į Sadūnus neužmirštamus įspūdžius.


Nepamirštami Sadūnuose ir senoliai. Bendruomenė draugauja su Baltriškių vienuolyno kunigais. Jie čia atvyksta ir Bendruomenės namuose aukojamos Šv. Mišios. Dėl senatvės, ligų ne visi įstengia pasiekti Dusetas.

Įrengta skalbykla, kirpyklos patalpos, kur du kartus per mėnesį atvyksta kirpėja. Tuos kurie sunkiai vaikšto , apkirpti kirpėja eina į namus. Esant reikalui, sporto salės patalpas pertvarkome į šarvojimo salę( įsigyvi visi tam reikalingi reikmenys) Įrengtas kondicionierius.


Bendruomenės nariai gražiai švenčia įvairias šventes: Užgavėnias, Sekmines, Jonines, Velykas, Kalėdas, Naujuosiu metus. Vainikais pagerbiami varduvininkai ( Stanislovai, Stasės, Juozai, Jonai,Janinos, Elenos , Onos)


Pagrindinė Sadūnuose šventė ” Sudie Vasara” . Ji vyksta kasmet. Tai renginys padėkoti žemei, žmonėms už derlių, gamtos dovanas. Rengiamos gražiausios sodybos apžiūros, tvarkingiausieji, stropiausi gauna paskatinimus ir apdovanojimus. Renginio metu vyksta sportinės varžybos. Sadūniškiai visada laukiami Dusetose kasmetinėje amatų ir derliaus šventėje, taip pat Antalieptėje „Gaspadinių šventėje“. 2012m Antalieptės Gaspadinių šventėje tapome nugalėtojai.


Sadūnuose gražiai pagerbiami ir jubiliatai. Bendruomenė žino – labai svarbu suspėti pasakyti gerą žodį, parodyti pagarbą ir padėkoti už gražiai nugyventą gyvenimą, užaugintus vaikus, nudirbtus darbus.


Sunku šiandien išvardinti visus gražius Sadūno kaimo žmonių darbus. Jų daug. Bendruomenė per savo veiklos dešimtmetį ieškojo naujų veiklos formų, ėmėsi gražių iniciatyvų. Buvo bandymų auginti avis, triušius, vištas , žąsis.

Svarbiausia, sakė bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, kad kaime gyvenimas būtų prasmingas, turiningas ir gražus, Kad žmonės būtų sveiki,


Tą dieną gražių ir gerų žodžių bendruomenei, jos pirmininkei nepagailėjo rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas. Meras padėkos žodžius tarė bendruomenės nariams už gražius darbus, tvarkingumą, rūpestį ne tik artimaisiais, bei ir kaimynais, neįgaliais žmonėmis. Dėkojo jis ir už tai, kad yra draugiška bendruomenė, žadėjo remti visus bendruomenės gražius darbus. Meras įteikė padėkos raštą Reginai Macijauskienei, nuoširdų ačiū tarė sadūniškiams ir Dusetų seniūnijos seniūnas Saulius Kėblys. Sveikinimo ir padėkos žodžius tarė ir Olga ir Rimvydas Podolskiai, Dusetų meno galerijos direktorius Alvydas Stauskas, Vosgėlių bendruomenės pirmininkė Regina Jakutienė. Bendruomenės pirmininkė dovanėles įteikė aktyviausiems darbščiausiems bendruomenės nariams: Astai Petkūnienei, Titui Streikui,Erikai Namajūnaitei, Nijolei Kudeliovienei, Jafrosinijai Semionovai, Daivai juozėnienei. Antanui Brogai, seniūnaičiui Vidmantui Laurinavičiui ir kitiems Padėkos žodžiai buvo skirti ir kiekvienam bendruomenės nariui, nes čia jaučiasi kiekvieno žmogaus indėlis. Kiekvienam buvo parodytas dėmesys ir pagarba.


Dusetų seniūnijos seniūnas Saulius Kėblys įteikė dovaną ir kapelos „Sadūnai“ vadovui ,vienam iš bendruomenės steigėjų Ramūnui Lisinskui. Ne be jo muzikos ir dainų taip yra garsus šis kaimas. Po sveikinimų, padėkų ir dovanų kaimo bendruomenės žmonės dar ilgai bendravo, kalbėjo apie ateinančių metų darbus, gražias iniciatyvas.