Žinios iš Antalieptės seniūnijos

2017 m. birželio 12 d. Antalieptės kaimo bendruomenės namuose įvyko Padėkos popietė. Šiųmetė poeto Felikso Jakubausko literatūrinės premijos laureatė Valerija Venclovienė pakvietė būrį kolegų, kaimynų, pažįstamų pasidžiaugti jai įteikta Zarasų rajono savivaldybės premija bei pabūti bendrystėje. Dar kartą sveikiname premijos laureatę, linkime sveikatos ir neblėstančios kūrybinės minties!

Birželio 14-oji visoje Lietuvoje minima kaip Gedulo ir vilties diena. Įprasta tądien prisiminti tremtyje žuvusius Lietuvos piliečius.

Ši diena minėta ir Antalieptėje. Vyko Šv. Mišios Antalieptės bažnyčioje, kurias aukojo kan. Stanislovas Krumpliauskas, o po jų prie Tremtinių kryžiaus pagerbtas Antalieptės krašto tremtinių ir politinių kalinių atminimas, sugiedotas ,,Viešpaties angelas“ ir ,,Tautiška giesmė“.

Dokumentinio filmo ,,PALAIMINTAS KANKINYS. Žvilgsnis į Teofiliaus Matulionio gyvenimą“  peržiūra Antalieptės daugiafunkciniame centre pradėta sugiedant „Tremtinių himną“:

Aušo gražus gegužio rytas,

Rasa dar buvo nenukritus

Saulutė rengėsi tekėt,

Mus brolius išvežė kentėt.

 

Atrado mus dar miegančius,

Saldžius sapnus sapnuojančius.

Mes netikėjom niekados,

Kad mus išveš iš Lietuvos.

 

Mus išvežė visi savi-

Kaimynai ir pažįstami.

Mus išvežė toli, toli

Iš kur sugrįžt nebegali.

 

Paliko sesės darželius,

O broliai bėrus žirgelius.

Palikom mylimą Tėvynę,

Kurią mylėjome karštai.

Antalieptės padalinio bibliotekininkė

Olga Raugienė