„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“

siaures-rytu Lietuva 018Pasaulio katalikams 2016 metai – Šventieji Gailestingumo metai. Gailestingumo jubiliejus paskelbtas tam, kad kuo daugiau žmonių patirtų gailestingumo malonę. Šventasis Tėvas pabrėžia, kad erdvė asmeniniam susitikimui su Kristumi yra malda. Popiežius Pranciškus kviečia visus – jaunus ir senus, tėvus ir vaikus, net ligonius ir kalinius tapti piligrimais. O vasara tam labai tinkamas metas. Kelionės – tai puiki proga atitrūkti nuo kasdienybės. Lankant šventas vietas yra nuostabi proga giliau apmąstyti savo tikėjimą Kristumi ir plačiau atverti Jam savo širdies duris.     Dusetiškiai šįkart nutarė aplankyti kaimyninio Rokiškio rajono bažnyčias. Pirmiausia ir pasukame į Kriaunas. Iki mūsų dienų išliko 1818 – 1929 m. iš lauko akmenų pastatyta liaudiško klasicizmo stiliaus bažnyčia. Joje yra trys įspūdingi altoriai. Kriaunų bažnyčioje buvo pakrikštytas poetas kunigas Antanas Strazdas.

Rokiškyje mus maloniai sutinka klebonas dekanas Eimantas Novikas. Klebonas išsamiai papasakoja Rokiškio bažnyčios istoriją, kartu nusileidžiame į bažnyčios požemius. Bažnyčios katakombose ilsisi visų trijų Rokiškio dvarą valdžiusių giminingų dinastijų atstovai – kunigaikščių Krošinskių, grafų Tyzenhauzų bei Pšezdzieckų. Bažnyčioje veikia muziejus, kuriame saugomi labai brangūs grafui ir bažnyčiai dovanoti daiktai. Kiekvienas daiktas turi savo istoriją. 1868- 1877 m. pastatyta dabartinė Rokiškio bažnyčia – gražiausias neogotikos ansamblis Lietuvoje.

Juodupės  Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia medinė, įrengta 1946 m. 1987 m. bažnyčia apdegė. Klebono Prano Sabaliausko rūpesčiu suremontuota.

Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia medinė, pastatyta 1908 m. Muziejininkė Elena Blažienė mums leidžia apžiūrėti bažnyčioje esančius seniausius arnotus, papasakoja apie Onuškyje rengiamas religines šventes. Visiems sugedo nuotaika dėl apleistos bažnyčios. Važiuojant pro Onuškio apylinkes matome unikalų gamtos darinį –  Degesynės durpyno panoramą. Čia gausu ir žmonių sukurtų objektų – dvarų, akmenų, parkų. Apžiūrėti Ilzenbergo dvaro ir parko užsuka ir mūsų ekskursantų grupė. Dvarvietę naujieji jos šeimininkai prikėlė naujai misijai – čia įkurtas didžiausias Baltijos šalyse biodinaminiais pagrindais veikiantis ūkis. Maloniai nusiteikę pasivaikščiojome išpuoselėto dvaro parko takais. Pontoniniu tiltu nužingsniavome į legendomis apipintą Meilės salą Ilgio ežere, pabandėme apkabinti augantį ąžuolą galiūną. Apžvalgos aikštelėje prisilietėme prie Švedijos – Rusijos karą menančių patrankų. Dvaro rūmai šiuo metu rekonstruojami.

Aplankome Čedasų Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Pandėlio Švč. M. Marijos vardo, Panemunio Švč. Trejybės bažnyčias. Gera ir malonu aplankyti gražiai tvarkomas bažnyčias, išpuoselėtus, gėlėmis išpuoštus šventorius, prižiūrimus šventoriuje esančius kapus.

Kvetkų Šv. Krikštytojo bažnyčioje  laukia klebono Stanislovo Krumpliausko mokinys klebonas Virgilijus Liuima. Šioje bažnyčioje klebonas Stanislovas tarnavo 12 metų. Klebono kan. Stanislovo  Šventos Mišios buvo aukojamos už dusetiškius, kvetkiškius ir čia tarnaujantį kleboną Virgilijų. Mišių metu išgyvenome vienybę, atsiliepdami aiškiai ir tvirtai, kalbėdami Viešpaties maldą, savo balsais giesme šlovinom Dievą.

Savo kelionę baigėme Papilyje. Klebonas Virgilijus mus pakviečia į parapijos namus, kur užuodžiamas malonus aromatas. Praalkus, gardžiai šveitėme šeimininkių išvirtą sriubą su šiltomis spurgomis. Sočiai pavakarieniavę ir pailsėję ruošiamės namo. Klebonas Virgilijus palaimina kelionę namo. Pilni įspūdžių, linksmai nusitekę ir su dainomis sėkmingai grįžtame namo.

Už kelionės organizavimą dėkojame klebonui kan. Stanislovui Krumpliauskui ir Bronytei Latvėnienei. Tebūna Viešpats tarp mūsų, o mes liudykime Jį meilės darbais ir šypsenomis!

Kelionės dalyvė – Laima Gorpinič

siaures-rytu Lietuva 038 siaures-rytu Lietuva 020 siaures-rytu Lietuva 018 siaures-rytu Lietuva 012