Sartų regioniniame parke įgyvendinti projektai

IMGP9676(1)Sartų regioninio parko direkcija kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba 2013 m. pradėjo vykdyti ES lėšomis finansuojamą projektą „Sartų ežero pakrantės tvarkymo darbai“. Darbai buvo vykdomi pagal aplinkos ministro 2009 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-385 patvirtintą Sartų regioninio parko tvarkymo planą.

Sartų ežero pakrantėje ties Dusetomis išpjauta vandens augmenija, pašalintas organinis sluoksnis. Sutvarkyta 520 m ilgio pakrantės ruožas, kurio plotas 2,7 ha. Šioje vietoje 30-70 m pločio juostoje, iki 1,5 m gylyje augo nendrės, švendrai, meldai.    Tame pačiame plote vandens augmenija buvo išpjauta ir pašalinta 4 kartus. Pjaunama specialia technika. Vandens augmenija pjaunama po vandeniu kuo žemiau, paliekant ne aukštesnes 30 cm „ražienas“. Nupjovus augmeniją šioje zonoje, organinis sluoksnis buvo pašalintas mechaniniu būdu ir paskleistas pakrantės zonoje. Išlyginus iškastą gruntą suformuota ežero pakrantė. Dalį tvarkomo ploto rangovai apsėjo vejos žolės sėklomis, likusi teritorija bus apsėta kitų metų pavasarį. Projektas baigėsi 2014 m. spalio 15 d.

Dalis pakrantės  jau buvo sutvarkyta anksčiau, vykdant bendruomenės projektus, o įgyvendinus šį projektą baigta tvarkyti visa numatyta tvarkyti pakrantės teritorija ties Dusetų miestu. Išvalius šią zoną, iškirtus menkaverčius krūmus ir medžius pakrantė tapo labai graži. Prie buvusios senosios Dusetų pirties valstybinėje žemėje suformuota graži aikštė, kurią bus galima panaudoti įrengiant visuomenei skirtą rekreacinę infrastruktūrą ar poilsio parką. Šiais metais baigtas įgyvendinti kitas dvejus metus trukęs projektas, kurio metu buvo tvarkomi pelkių pievų kompleksai. Tai Dusetų girioje esanti 23 ha ploto Vasynos pelkė, bei 10,9 ha  Padustėlio pelkių ir šlapių pievų kompleksas. Rangovai atliko medžių ir krūmų iškirtimo ir pašalinimo darbus, du kartus šiuos plotus šienavo, išpjovė medžių ir krūmų atžalas. Labiausiai tvarkomos teritorijos pasikeitė po medžių ir krūmų iškirtimo. Atsivėrė pelkių plynių plotai, tokie kokie jie buvo prieš kelis dešimtmečius kai šios teritorijos dar buvo šienaujamos. Bene įspūdingiausia yra Vasynos pelkė, kuri yra apie 1 km ilgio ir 200 m pločio. Pavasarį šią „naują“, laisvą nuo krūmų ir medžių erdvę užpildė migruojančių paukščių balsai. Čia nakvynėn leidosi pilkosios gervės (bent 2 jų poros čia perėjo), skardžiais balsais aidėjo brastiniai tilvikai,  be paliovos mekeno perkūno oželiai, sukiojosi tylesni pievinių kalviukų, baltųjų kielių būreliai, o apsemtuose pelkės dalyse plaukiojo gulbės giesmininkės. Atvirą erdvę pamėgo ir taurieji elniai, vienu metu čia suskaičiuota net 23 gyvūnų banda.

Sartų regioninio parko direkcija

IMGP9676(1) _IGP8202(1)