Sausio 13 – osios – Laisvės gynėjų dienos minėjimas

„Laisvės paslaptis yra drąsa.“ (Periklis)

Sausio 13 d. visoje Lietuvoje, taip pat ir Dusetose nuo ankstaus ryto namų, įstaigų languose degančios žvakelės ir gatvėse plevėsuojančios trispalvės priminė – švenčiame Laisvės gynėjų dieną. Jau 29 metai pralėkė nuo neužmirštamų, protu nesuvokiamų įvykių Vilniuje – persisunkusių krauju ir ašaromis tų, kurie mums iškovojo laisvę. Už Lietuvos valstybės gynėjus buvo aukojamos Šv. Mišios Dusetų Švč. Trejybės bažnyčioje, po Šv. Mišių jos dalyviai iškilmingoje eisenoje atėjo į Nepriklausomybės aikštę, kur vyko Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimas, himno giedojimas, svečių pasisakymai, atminimo žvakelių uždegimas ir žuvusiųjų Sausio 13-ąją pagerbimas tylos minute.

„Švenčiame svarbią, išdidžią mūsų tautos šventę, žiemos šalčiu paženklintą, netektimi ir siaubu paženklintą, tačiau laisvės spalva pražystančią sausio 13 – ąją!“,- iškilmingai ir poetiškai renginį pradėjo jo vedėja Laima Gorpinič. Trispalvę šiemet iškėlė savanoris, Zarasų krašto garbės pilietis Petras Ramanauskas. Jam šis garbingas vardas 2015 m. buvo suteiktas už drąsą ir meilę Tėvynei ginant Lietuvos Nepriklausomybę bei ištikimai tarnaujant Zarasų savanoriškoje krašto apsaugoje ir aktyvią visuomeninę veiklą. Po vėliavos iškėlimo klausėmės Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Benjamino Sakalausko, Dusetų seniūno Sauliaus Kėblio, Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios parapijos klebono kan. Stanislovo Krumpliausko, Jaunųjų Konservatorių Lygos Zarasų skyriaus pirmininko Martyno Girčio prisiminimų ir sveikinimų.

B. Sakalauskas savo kalboje pasidžiaugė susitikimu su Dusetų K. Būgos gimnazistais, kuriems jis pasakojo apie tragiškus įvykius, kuriuose dalyvavo jis su žmona Irena ir dideliu būriu dusetiškių. Niekas iš jų tada nežinojo, ar grįš namo pas jų laukiančius artimuosius, bet nepaisant visko atsilaikė, nepasitraukė. Grįžtant namo, B. Sakalauskas paklausė kartu važiavusio kunigo Algirdo Dauknio, ar yra Dievas, jei vyksta tokie dalykai… Kunigas atsakė, kad „Dievas mums siunčia išbandymus ir Lietuva juos puikiai atlaikė!“ Apie tikėjimo galią kalbėjo ir klebonas kan. S. Krumpliauskas, pabrėžęs, kad malda suvienijo mus ir išgelbėjo Lietuvą, kuri yra kiekvieno mūsų širdyse. S. Kėblys ypatingai dėkojo Dusetų jaunimui, atėjusiam į renginį. Nors jiems Sausio 13 – osios įvykiai tėra tik  istorinė data, tėvų ir senelių pasakojamos istorijos, į kurias laisvėje užaugusiems vaikams sunku įsijausti, tačiau paklausti, ar gintų savo Tėvynę, moksleiviai atsakė „Taip!“

M. Girčys papasakojo apie sausio 11 dieną vykusį naktinį 13 km. žygį istorinių asmenybių keliais. Žygis vyko po Antazavės apylinkes, aplankant istorines vietas – Šilo mūšio vietą, bunkerius, piliakalnius bei vietas, kuriose gyveno Lietuvos vardą garsinę žmonės: Juozas, Jonas, Antanas ir Izidorius Andriūnai, Domas Šidlauskas, Juozas Gruodis. Žygio organizatorius – Antazavės kultūros namų vadovas Gytis Gruzdas,  dalyvavo žmonės iš Antalieptės, Dusetų, Antazavės, Rokiškio, Zarasų. Taip pat M. Girčys pristatė pirmą kartą Zarasų rajone surengtą Neužmirštuolių akciją. Neužmirštuolės žiedai – atminties ir pagarbos ženklas, buvo susmeigti į žemę prie Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčios, Nepriklausomybės aikštėje prie paminklo Dusetose – šioje akcijoje aktyviai dalyvavo Antazavės ir Dusetų moksleiviai.

Dusetų seniūnas S. Kėblys atkreipė susirinkusių dėmesį į prieš keletą dienų Nepriklausomybės aikštėje iškilusias tris atminimo plokštes, skirtas 1918 – 1923 m. Nepriklausomybės kovų savanoriams, kilusiems iš Dusetų valsčiaus. Oficialus šių paminklinių lentų atidengimas įvyks Vasario 16 – osios dienos minėjime.

Po sveikinimo kalbų klausėmės Kultūros centro Dusetų dailės galerijos kolektyvų – liaudiškos kapelos „Du sietai“ (vad. Sigita Gudonienė), moterų ansamblio „Svaja“ (vad. Margarita Simokaitytė) atliekamų patriotinių bei liaudies dainų. Vėliau visi dusetiškiai rinkosi Sartų ežero pakrantėje, kur prie kaitraus laužo vėl skambėjo dainos. Sužvarbusius žmones šildė ir Dusetų pastoracinės tarybos moterų paruošta kvapni arbata. Ilgai dar žmonės būriavosi, kalbėjosi, dalijosi prisiminimais. Ši popietė apjungė ir bendraminčius, ir skirtingų pažiūrų, skirtingų kartų žmones, nes laisvės jausmas yra galingas, brangus ir reikalingas visiems mums.

Šventės organizatoriai: Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia,  Kultūros centras Dusetų dailės galerija, Dusetų seniūnija, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka,  Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija.

Vilija Visockienė