Nors šitiek metų priskaičiuota

12Ką daryti, kad nugyventum ilgą gyvenimą? Vieni pasakys, kad reikia rūpintis sveikata, kiti – kad būti laimingu žmogumi: niekada nenusiminti, mylėti aplinkinius ir dirbti mėgstamą darbą, o kažkas – kad ne mažą vaidmenį vaidina paveldimumas. Ko gero, iš visų šių savybių ir susideda nepaprasta žmogaus galimybė – ilgaamžiškumas.

Vienas iš Zarasų rajono ilgaamžių gyvena Antalieptėje – tai 2015 m. sausio 1 d. garbingą 90-metį šventęs šaulys Albinas Bislys. Niekam ne paslaptis – metai keičiasi greitai, jų niekada nesugrąžinsi, bet išlieka brangiausi prisiminimai, žmonių pagarba ir įvertinimas. Albinas priskiriamas tai kategorijai žmonių, kurie nepaisydami amžiaus, sugeba būti optimistais, bendruomeniškais, dosniais ir labai darbščiais.

Šiųmetė sausio 3-oji Albino Bislio gyvenime prasidėjo jo garbingo jubiliejaus proga vykusiomis šventomis mišiomis Antalieptės bažnyčioje, kurias aukojo kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Į jas rinkosi visi norintys pasveikinti jubiliatą bei drauge pasidžiaugti gražiu ir prasmingu jo gyvenamo keliu. Po šventų mišių klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas perskaitė ilgamečiam bažnyčios choristui ir rėmėjui skirtą sveikinimą: ,,<…>Istorija skaičiuoja šimtmečius, žmogus metus, valandas, dienas. Skubanti sekundė skaičiuoja žmogaus metus. Tau, mielas Albinai, suskaičiavo 90-šimt. Tai ir daug, ir mažai. Daug, jei matuosime nuveiktais darbais, mažai, jei kalbėsime apie žmogaus amžių. Na, ir kas kad 90-šimt. Tai tik prabėgusių ir ateinančių dienų prasmingo skrydžio apmąstymas.<…>“

Vėliau Antalieptės daugiafunkciniame centre vykusiame susitikime vėl sveikinome Albiną Bislį jo jubiliejaus proga, klausėmės prisiminimų, dainavome, nes Albinas daugiau nei 15 metų buvo Dusetų tremtinių choro dalyvis ir nuo jaunystės giedantis bažnyčios chore, o Antalieptėje net 58 metus. Šaunu, kad mūsų Albiną pagerbti atvyko nemažas būrys svečių ir kaimynų.

,,Su Albinu prabėgo visa mano vaikystė. Jis man kaip giminė“, – sakė pasveikinti kaimyno su žmona aktore Elvyra Piškinaite atvykęs Zarasų krašto garbės pilietis aktorius Algis Latėnas, linkėjęs ir toliau jubiliatui būti antalieptiškių džiaugsmo šaltiniu.

Už ilgametę bei aktyvią visuomeninę veiklą Albinui Bisliui dėkojo Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Ramūnas Keršys ir Antalieptės seniūnas Arvidas Saulius.

Klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas jubiliatui gimtadienio proga įteikė padėką už nuolatinę finansinę paramą Antalieptės bažnyčios remonto darbams.

Utenos apskrities Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės vadė Asta Tidikienė atvyko į iškilmes Antalieptėje su ypatinga misija – ji Dusetų šaulių 4-osios kuopos šauliui Albinui Bisliui įteikė III laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklą ,,Už nuopelnus Šaulių sąjungai“. Juo įvertinta ilgametė, pavyzdinga ir sąžininga Albino šauliška veikla, darbštumas bei atsakingas šauliškų pareigų vykdymas.

VĮ Zarasų miškų urėdijos urėdas, rajono Savivaldybės tarybos narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Zarasų skyriaus pirmininkas Rimantas Jurevičius ilgamečiam skyriaus nariui Albinui Bisliui perdavė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko Andriaus Kubiliaus sveikinimą, kuriame dėkojama už jo nuoširdų darbą skyriuje, idėjų palaikymą ir skleidimą, bendruomeniškumo puoselėjimą.

Buvusi Dusetų tremtinių choro vadovė Janina Kaškauskienė ilgus metus jame dainavusiam jubiliatui įteikė kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktoriaus Alvydo Stausko sveikinimą, dalindamasi prisiminimais pasidžiaugė linksmu Albino būdu ir be užuolankų paklausė: ,,O kojos, Albinai, dar neša?“ bei išgirdusi tvirtą ,,taip“ priėmė pasiūlymą čia pat iš dalyvaujančių suburti Šaulių chorą!

Antalieptės kaimo, Purvynės ir Naršėnų kaimų bendruomenių nariai mielą mūsų Albiną sveikino muzikiniais kūriniais, kuriuos atliko Dusetų meno mokyklos mokiniai Ignas Bulota ir Martynas Dainys (mokytojas Juozas Švedas) bei Loretos Alaunienės vadovaujama kapela, Prisiminimais dalinosi Janina Puodžiūtė, Danutė Rubliauskienė, Regina Kuliešienė, Vincas Kibirkštis. Buvę artimiausi kaimynai Stanislava, Jovita su dukra Laura, Faustas ir Giedrius Strazdai bei Danutė Vaitasienė   padėjo suruošti iškilmes.

Gražus mūsų Albino gyvenimo kelias, rodos, leido jam surinkti visus Antalieptės krašto atodūsius, džiaugsmus ir rūpesčius. Ir dalija jis iki šiol šį nepaprastą savo turtą visiems esantiems šalia, nuo to nei kiek skurdesniu netapdamas, o tik turtėdamas. Niekada neteko girdėti, kad Albinas pasakytų ,,pavargau“ ar ,,nusivyliau“: nuoširdžiai atsiliepia į prašymus savo gyvenimu – tikėjimo ir šviesos jungtimi bei neprašytas žino, kada jo pagalba labiausiai reikalinga.

Olga Raugienė

6(1) 4(2) 16 12 14 3(3)