Žmogus atsispindi Kultūroje

          „Kultūra neišgelbsti nieko ir nieko nepateisina. Bet ji yra žmogaus kūrinys: žmogus joje atsispindi, atpažįsta save; tik šis kritiškas veidrodis jam parodo jo paties atvaizdą“ – esame girdėję prancūzų rašytojo, publicisto, dramaturgo Žano Polio Sartro mintį…  Apie „kultūrininko“ darbą šnekučiavomės su Gyčiu GRUZDU -Rokišky gimusiu, augusiu ir baigusiu režisūrą Rokiškio kultūros mokykloje; ir jau virš 10 metų dirbančiu Kultūros centro Dusetų dailės galerijos Kultūrinių renginių organizatoriumi Antazavėje, mėgėjų meno kolektyvo vadovu (teatro).

Visas straipsnis

Tokių žmonių dabar reta

Dusetų apylinkių gyventojai puikiai pažįsta šį ramų, paslaugų, šviesios sielos žmogų ir švelniai vadina mažybiniu vardu: „Modestukas“.

Nors Šv. Mišioms patarnauja nuo vaikystės, 1993 metų Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios pastoracinės tarybos nutarimu Modestas STIPINAS priimtas zakristijonu. Netruko prabėgti beveik trys dešimtmečiai, o dėmesingas ir jautrus, mielai suteikiantis reikalingus patarnavimus, visada sąžiningai atliekantis savo pareigas, pelnė parapijiečių pasitikėjimą. Motina Teresė visada ragindavusi: „Būkite Dievo meilės saule savo šeimose, savo artimiausioj aplinkoj ir savo mieste“. Kanauninkas kunigas Stanislovas Krumpliauskas pabrėžė, kad „tokių žmonių kaip Modestas dabar reta“.

Visas straipsnis

Apie Dusetas, mokyklą ir save

Lapkritį sukako 140 metų, kai gimė kalbininkas, žodynininkas Kazimieras Būga. Minėdami šią sukaktį, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija organizavo mokslinę konferenciją „Gyvu žodžiu pamokyti“, o Kazimiero Būgos memorialinis muziejus įgyvendina projektą „Kazimieras Būga – ką mums papasakotų apie Dusetas, štetlą ir save“.

Visas straipsnis