Temos Archyvai: Žmonės

Paštas – daugiau nei darbovietė

Aida STANKEVIČIENĖ tikrai vos spėja suktis – klientų tąsyk buvo gausu… Nė trumpiausios akimirkos, nė minutėlės laisvos – vienas susimokėti už elektros energiją atėjęs, kitas – jau nuolatinis klientas – kažką dar nusipirkti norįs, trečiam gal dar laikraščio reikia, o anas, tarpduryje nedrąsiai mindžiukuojąs, jau, matyt, kelintą dieną iš eilės ateina, vis klausinėja, ar negautas jam labai svarbus laiškas, kurio niekaip sulaukti nepavyksta… Kiekvienas klientas pastebėtas, kiekvienas išklausytas – visus juk puikiai pažįsta.

Visas straipsnis

KOKIA LIGA – NUOBODULYS?

Visą mūsų pokalbį nuoširdžiausiai žavėjausi Užtiltėje gyvenančia senole… Atsisveikindama supratau, kad to jausmo, kurį patyriau bendraudama, tos šviesos ir dvasinės ramybės tikrai nemokėsiu aprašyti. Nežinau, kokius ir kaip parinkti žodžius, kad galėčiau apibūdinti Žmogaus sielą: taurumą, paprastumą, išmintį, meilę gyvenimui, darbui.

Visas straipsnis

O VASARA TĘSIASI…

          „Tikiu, jog mums šiame gyvenime yra duotas ne vienas pašaukimas. Gal todėl nesu tikra, jog tai, ką šiandien esu atradusi, yra tas vienintelis kelias, kuriuo turiu eiti. Todėl esu pasiryžusi toliau ieškoti, klysti ir abejoti“, – rašė humanitarė Dalia Cidzikaitė.

Visas straipsnis

KAI ATMINTIS NUGALI LAIKĄ

          Citavičius Dusetose pažįsta tikrai visi. Ne kartą dusetiškių buvau paklausta, kodėl nerašau apie vaistininką? Apsidžiaugiau, kad sutiko pasikalbėti. Nuostabioje Dusetų vietoje šviesi, jauki sodyba… Išpuoselėtas gėlynas, prižiūrėtas kiekvienas takelis, su meile pakalbintas net mažiausias aukštyn galvą keliantis augalėlis. Todėl pirmiausiai ir buvo pasidžiaugta pirmąkart pražydusia magnolija… Dideli gražūs jos žiedai – tai padėka žmonėms už triūsą ir meilę.

Visas straipsnis

NEĮMANOMŲ SVAJONIŲ NĖRA

„Nėra neįmanomų svajonių. Tėra tik mūsų ribotas suvokimas apie tai, kas yra įmanoma.“ – rašė rašytoja Betė Mendi Koni…

          Dalia SAMOILIUKIENĖ sakė, jog tiki, kad būtinai ateina ta diena, kai senos vaikiškos svajonės tiesiog išsipildo: štai ji, jauniausia iš 5 šeimos vaikų, kaskart kepdavo įvairiausias smėlines bandeles, jos vyriausia sesuo susodindavo visus vaikus ir visada ko nors mokydavo – gal todėl šiandien ji yra mokytoja; o brolis, kuris visada labiausiai žaisdavęs su įvairiausiomis mašinėlėmis, šiandien – ūkininkauja.

Visas straipsnis

Žmogus atsispindi Kultūroje

          „Kultūra neišgelbsti nieko ir nieko nepateisina. Bet ji yra žmogaus kūrinys: žmogus joje atsispindi, atpažįsta save; tik šis kritiškas veidrodis jam parodo jo paties atvaizdą“ – esame girdėję prancūzų rašytojo, publicisto, dramaturgo Žano Polio Sartro mintį…  Apie „kultūrininko“ darbą šnekučiavomės su Gyčiu GRUZDU -Rokišky gimusiu, augusiu ir baigusiu režisūrą Rokiškio kultūros mokykloje; ir jau virš 10 metų dirbančiu Kultūros centro Dusetų dailės galerijos Kultūrinių renginių organizatoriumi Antazavėje, mėgėjų meno kolektyvo vadovu (teatro).

Visas straipsnis

Tokių žmonių dabar reta

Dusetų apylinkių gyventojai puikiai pažįsta šį ramų, paslaugų, šviesios sielos žmogų ir švelniai vadina mažybiniu vardu: „Modestukas“.

Nors Šv. Mišioms patarnauja nuo vaikystės, 1993 metų Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios pastoracinės tarybos nutarimu Modestas STIPINAS priimtas zakristijonu. Netruko prabėgti beveik trys dešimtmečiai, o dėmesingas ir jautrus, mielai suteikiantis reikalingus patarnavimus, visada sąžiningai atliekantis savo pareigas, pelnė parapijiečių pasitikėjimą. Motina Teresė visada ragindavusi: „Būkite Dievo meilės saule savo šeimose, savo artimiausioj aplinkoj ir savo mieste“. Kanauninkas kunigas Stanislovas Krumpliauskas pabrėžė, kad „tokių žmonių kaip Modestas dabar reta“.

Visas straipsnis

Apie Dusetas, mokyklą ir save

Lapkritį sukako 140 metų, kai gimė kalbininkas, žodynininkas Kazimieras Būga. Minėdami šią sukaktį, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija organizavo mokslinę konferenciją „Gyvu žodžiu pamokyti“, o Kazimiero Būgos memorialinis muziejus įgyvendina projektą „Kazimieras Būga – ką mums papasakotų apie Dusetas, štetlą ir save“.

Visas straipsnis